Mūsų kokybės ir saugumo sertifikatai

UAB „RNDV Statyba“ įmonėje yra įgyvendinta ir integruota kokybės vadybos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos systema, kuri atitinka standartų standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimus, kurie apima įmonės procesus, susijusius su ypatingų statinių, negyvenamųjų pastatų darbų valdymu, statyba ir montavimu, stogų įrengimu, apdailos darbais.

Visi vadybos sistemos procesai prižiūrimi, analizuojami ir nustatomi veiksmai nuolatiniam jų gerinimui. Įmonė laikosi visų jai keliamų teisės aktų ir norminių bei standartų reikalavimų.

ISO 9001:2015 Kokybės valdymo sistema

Užtikrina veiksmingą vadybos sistemą, kuri orientuota į verslo procesų veiksmingumą, klientą ir nuolatinį veiklos gerinimą. Įmonėje ugdomas procesinis požiūris atsižvelgiant į vykdomos veiklos kryptis bei įgyvendinant ir matuojant tikslus.

ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos valdymo standartas

Užtikrina, kad įmonė vykdomos veiklos atžvilgiu mažina aplinkos apsaugos rizikas, taršą, mažina kąštus taip didindama suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą.

ISO 45001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartas

Užtikrina atsakingą organizacijos požiūrį į darbų saugą. Įmonė vertina su jos veikla susijusias saugos ir sveikatos rizikas, supranta kaip jas suvaldyti ir nustatyti aiškius tikslus siekiant nuolatinio sistemos veiksmingumo užtikrinant įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą.

Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras kvalifikacijos atestatas

Mums suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Taikymo sritys:

 • Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • Susisiekimo komunikacijos: gatvės (bendrieji statybos darbai);
 • Inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo;
 • Statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys:

 • Žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengi